BLOG


Cem Yeniocak | Hukuk ve Danışmanlık Blogumuza hoş geldiniz. Blogumuzda hukuk alanındaki gelişmeleri; makaleler, güncel haber ve duyuruları ile paylaşılacaktır.


YARGILAMANIN ALENİYETİ İLKESİ Türk Ceza Hukukunun ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin temel yargı taşlarından biri olan “Yargılamanın aleniyeti ilkesi” hem kişiler açısından hem de kamu yararı açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. Yargılamanın aleniyetinin zedelenmesi kişilerin sadece mağduriyet yaşamasına değil onun ile beraber adil yargılanma hakkını da en ağır şekilde etkilemektedir. Bu etkileşim sonucunda hukuki olarak birçok yaptırım ortaya çıkabilmektedir.

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununca genel kurul kararlarının iptal sebepleri ve ilgili konuda iptali sağlayabilecek kişiler belirtilmiştir. Bu kapsamda makalemizde TTK çerçevesinde genel kurulu, hukuki niteliği ve genel kurulun aldığı kararların iptalini inceleme alanı bulacağız.

VERGİ BORCUNA VE VERGİ CEZASINA İTİRAZ Bilindiği üzere vergiler yasalarla düzenleme alanı bulmaktadır. Vergi borcundan bahsedebilmemiz için öncelikle vergi borcunu ödemesi gereken “vergi mükellefi” kavramını bilmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda vergi mükellefleri Vergi Usul Kanunu’nun 8.maddesinde yer aldığı üzere kısaca “Mükellef , vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.” denmektedir.

BOŞANMA DAVALARI SIRASINDA SES KAYDI DELİL SAYILABİLİR Mİ ? Delil “Yaşanmış bir olayın dünyada bıraktığı iz” olarak Prof.Dr. Feridun Yenisey tarafından tanımlanmıştır. Bu delillerin hukuka uygun olması gerektiği aşikardır. Bu makalemizde ilk olarak delillerin hukuka uygunluğunu ve sonrasında boşanma davaları sırasında nasıl bir uygulama alanı bulduğunu inceleyeceğiz.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT) Mirastan mahrumiyet diğer adıyla mirasçılıktan çıkarma(ıskat) güncel hayatta mirasçılıktan kaynaklanan ilişkilerde karşımıza çıkabilen güncel olaylardan biridir. Aynı zamanda ilgili konu dahilinde muris muvazaası gibi yasal olmayan işlemlere de yol açabilmektedir.

Copyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr