İnşaat Hukuku


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin ve Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlık aşaması ile beraber süreç yönetimi ve neticesinde ortaya çıkabilecek hukuki sorunların çözümüne yönelik olarak danışmanlık verilmektedir. Bu doğrultuda sözleşmelerin hazırlanması, projenin sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi, inşaat sürecinin takip edilmesi ve yüklenicinin (müteahhidin) inşaatı sözleşemeye aykırı olarak ayıplı veya eksik yapması, yüklenicinin (müteahhidin) teslimde temerrüde düşmesi, sözleşmeden dönülmesi veya sözleşmenin feshedilmesi meydana gelebilecek ihtilafların çözümlenmesi hususlarında çalışmalar yapılmaktadır.
Copyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr