Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru


Ulusal ve uluslararası alanda bireylerin vaz geçilmez hakkı olan bireysel başvuru olanağı ülkemizde var olduğu gibi diğer birçok ülkede de mevcuttur. Bu çerçevede bu imkanın uzman hukukçular tarafından yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Zira Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları şeklen ve usulen redde tabi olmaması ve hak ihlalinin belirtilen çerçeve içinde titiz bir çalışma ile yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede uzman ekibimizle bu çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Copyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr