İcra ve İflas Hukuku


Alacakların ve çek, senet, bono, poliçe gibi kıymetleri evrakların icra marifetiyle tahsil edilmesi, Şirketlerin iflas ve konkordato başvurularının yapılması ile bu süreçlerin doğru bir şekilde takip edilmesine yönelik olarak alanında uzman ve dinamik kadromuzla çalışmalar yapmaktayız.
Copyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr