İmar ve Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkullerin imar ve kadastro durumlarının tespiti, imar planları ve uygulamaları, tapu işlemleri, ve bunlara yönelik ihtilafların çözümlenmesine ve idarenin taraf olduğu kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma davalarının takip edilmesine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Copyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr