Ticaret Hukuku


Ticaret Hukuku kapsamında şirketlerin kurulma, devralınma ve birleşme süreçleri ile anonim şirketlerin genel kurul süreçlerinin idaresine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerimizin yanı sıra şirketlerin ticari faaliyetlerine yönelik sözleşmelerin hazırlanması, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin kanunlara uygun bir şekilde devam ettirilmesi, şirketin muhatap olacağı hukuki işlemlerin takip edilmesi gibi şirketin hukuki iş ve işlemlerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Copyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr