Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi


İlgili alanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yolunun açılması ile beraber gerek içtihatlar gerekse mevzuatlar ile başvurunun sağlıklı yürütülebilmesi adına gerekli ulusal ve uluslararası tüm çalışmaları yürütmekteyiz.
Copyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr