Sözleşmeler Hukuku


Türk hukuk sistemi uyarınca öngörülen sözleşme serbestisi gereğince, gerçek ve/veya tüzel kişilerin karşılıklı olarak hak ve yükümlülük altına girerek akdettikleri sözleşmelerin hukuka uygun bir biçimde ve menfaatlerini gözetmek suretiyle hazırlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda sözleşme öncesi çalışmaların yapılması, sözleşmenin hazırlanması, müzakere edilmesi, imza işleminin gerçekleşmesi ve sözleşmeye aykırılık hallerinde meydana gelebilecek ihtilafların çözümlenmesine yönelik olarak hukuki destek sağlanmaktadır.
Copyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr