Yabancılar ve Vatandaşlık


Uluslararası alanda yer alan kişi ve kişi gruplarının Türk Hukuku’nda yaşamış oldukları uyuşmazlıklar dahil olmak üzere ilgili vatandaşlık süreçleri titizlikle takip edilmekte ve gerek ulusal gerek uluslararası anlamda tüm mevzuatlara uygun olarak işlemler gerçekleştirilmekte ve danışmanlık verilmektedir.
Copyright © 2020 | cemyeniocak.av.tr